Регистрация на сайт за колективно пазаруване:


Име на сайта:
URL на сайта:
Линк към XML файл:
E-mail:
Телефон:
Лице за контакти:

За да се извеждат коректно офертите ви, моля включвайте в XML файловете пълното име на категориите и градовете. Повече информация можете да намерите в PDF файла по-долу.