Какво търсиш? Къде?
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА DISCOUNTS.bg

I.    Общи условия

1.    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Добре дошли в уеб сайта www.DISCOUNTS.bg ("Уеб Сайт"). Моля, прочетете нашите Общи условия ("Условия") внимателно преди да продължите с използването на този уеб сайт. Настоящите Общи условия уреждат използването на този уеб сайт и важат за всички посетители на уеб сайта. Чрез достъпа до или използването на този сайт, вие се съгласявате с Условията. Условията са предназначени за защита на всички наши посетители и използването на този уеб сайт означава вашето съгласие с настоящите Общи условия.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

DISCOUNTS.bg, регистрирана в България ("Ние") си запазва правото, по своя преценка да видоизменя, променя или актуализира настоящите Условия по всяко време. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им. Чрез използването на този уеб сайт, след публикуването на подобни промени, изменения или актуализации, вие се съгласявате с тях.
В съответствие с нашите цели, този уеб сайт ще ви позволи да линквате към други уеб сайтове, които могат или не могат да бъдат свързани с този уеб сайт и могат да имат условия на употреба, които са различни, или съдържат клаузи в допълнение на условията посочени тук. Посещенията на такива уеб сайтове чрез линковете, предоставени в този уеб сайт се определят от условията за ползване и правилата на тези сайтове, а не на този уеб сайт.
Ползването на услугите на сайта от посетители е безплатно. DISCOUNTS.bg не носи отговорност за парични преводи между посетители на сайта и избрани от тях търговци . За взаимоотношенията между посетителите и търговците са в сила договорените между тях условия.
Всички текстoве, снимки, лога, банери и други графични елементи на този сайт са собственост на нашата компания или на нашите партньори и са защитени по Закона за авторското право на Република България. Всяко тяхно неправомерно използване ще бъде предмет на незабавен съдебен иск от страна на носителите на авторските права в български съд.

А) ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Регистрационните данни и друга информация за вас са обект на нашите Правила за поверителност (т. VI). 


Б) АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Този сайт се контролира и управлява от DISCOUNTS.bg, регистриран в България. Цялото съдържание на този сайт, включително, но не ограничено до текст, изображения, илюстрации, е защитено с авторски права или други права на интелектуална собственост (които се управляват от български и световни закони за авторското право, личната неприкосновеност и закони за регулиране и статут на комуникацията) и са притежавани и контролирани от DISCOUNTS.bg или от трети доставчици на съдържание (наричани "доставчици"), които са разрешили използването на тяхното съдържание и/или продукти. Съдържанието на този уеб сайт или на който и да е уеб сайт, притежаван, управляван или контролиран от Доставчиците е единствено за ваша лична, некомерсиална употреба. Можете да си разпечатате копие на съдържанието и/или информацията, съдържаща се тук за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, изпращате, разпространявате, и/или експлоатирате съдържанието или информацията, по никакъв начин (включително чрез електронна поща или други електронни средства) с търговска цел без предварително писмено съгласие на DISCOUNTS.bg или на доставчиците. Може да поискате съгласие, свързвайки се с DISCOUNTS.bg.

Без предварителното писмено съгласие на DISCOUNTS.bg или на доставчиците, промяната на съдържанието, използването на съдържанието в други уеб сайтове или мрежова компютърна среда, или използването на съдържанието за други цели, освен за лична, некомерсиална употреба, нарушава правата на собствениците на уеб сайта www.DISCOUNTS.bg и/или доставчиците и е забранено. Като условие за използването на този уеб сайт, вие гарантирате на DISCOUNTS.bg, че няма да използвате нашия уеб сайт за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от тези условия. Ако нарушите някои от тези Условия, разрешението за използване на нашия уеб сайт незабавно се прекратява, без да е необходимо предизвестие от наша страна. DISCOUNTS.bg си запазва правото да откаже достъп на всеки, по свое усмотрение, по някаква причина, включително неспазване на настоящите Общи условия. Вие не можете да използвате в свой уеб сайт никоя от търговските марки, марки за услуги или материали с авторски права, включени в този сайт, включително, но не ограничено само до използване на лого или символи, без изричното писмено съгласие на собственика на марката или авторското право. Вие нямате право да включвате в друг уеб сайт съдържанието или други материали, публикувани на този уеб сайт, без предварително писмено съгласие на DISCOUNTS.bg, но можете да поставите връзки към този сайт на вашия уеб сайт, без да е необходимо да се свързвате с нас предварително.

В) ЛИНКОВЕ
Този уеб сайт може да съдържа линкове към други (външни) уеб сайтове. Външните уеб сайтове се предоставят само за ваше удобство и информация и като такива вие ги посещавате на ваша отговорност. Съдържанието на каквито и да е външни сайтове не е под контрола на DISCOUNTS.bg и ние не носим отговорност и не даваме гаранции за такова съдържание, независимо дали Ние сме свързани със собствениците на тези сайтове.

ВАЖНО: Всяко действие, което вие, DISCOUNTS.bg или трета страна предприемете за прилагането на политиката за конфиденциалност, свързана с този уеб сайт, трябва да бъде предявено само в български съд. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за отделена от тези условия и не засягаща валидността и приложимостта на останалите условия. Всички неуредени спорове и въпроси в настоящите условия за ползване и/или декларацията за поверителност се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора законодателство на Република България.II.    Секция Карта за намаления
Моля, бъдете винаги внимателни и следете за вашите права.
Нека научим бизнесът да бъде лоялен към своите клиенти!

1.    Тази карта не е разплащателно средство. Притежавайки я вие можете да се възползвате от отстъпките в местата, указани на сайта със съответните условия.
2.    Снимките показани в DISCOUNTS.bg са само с илюстративна цел и не винаги указват конкретен продукт или място.
3.    Карта DISCOUNTS.bg е насочена към физически лица и нейната цел е да бъде използвана от всеки в качеството си на краен клиент. Отстъпките, заложени в картата, не се отнасят за корпоративни споразумения.
4.    Разбираме, че няма как да гарантираме на 100 %, че всеки наш партньор ще бъде коректен, поради което молим за Вашето съдействие. Ако попаднете на партньор, който не желае да Ви осигури указаната в DISCOUNTS.bg отстъпка, моля веднага да ни уведомите. Ние ще разгледаме случая и ще направим всичко възможно съответната компания да бъде коректна или извадена от партньорската ни мрежа.
В случай, че третото лице/ партньор по своя вина и/или в нарушение на постигнатите договорки с DISCOUNTS.bg откаже да предостави намаление, картодържателят се счита за уведомен и се съгласява, че DISCOUNTS.bg не носи имуществена и/или неимуществена отговорност.

DISCOUNTS.bg не гарантира получаването на отстъпка в партньорската и търговска мрежа. Моля, сигнализирайте ни при неполучена отстъпка, за да съдействаме за изясняване на ситуацията!
5.    ИЗИСКВАЙТЕ винаги касова бележка!
6.    В обектите включени в DISCOUNTS.bg, който предлагат алкохол и тютюневи изделия, съответните не се продават на лица под 18 години.
7.    Отстъпките, описани в сайта, не се отнасят за тютюневи изделия, билети за мероприятия и ваучери за разговори.
8.    DISCOUNTS.bg не носи отговорност и не възстановява открадната, загубена или унищожена карта.
9.    DISCOUNTS.bg не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за отношенията, които възникват във връзка и по повод на покупка на стоки и услуги и други, между  рекламодатели/ доставчици/ трети страни, присъстващи на сайта ни и картодържатели.
10.    Отстъпките в карта DISCOUNTS.bg не могат да се комбинират с други карти за отстъпки, купони или ваучери за намаления. Отстъпките не се комбинират и с преференциални корпоративни договори.
11.    DISCOUNTS.bg си запазва правото да променя условията, партньорите или обхвата на работа с карта DISCOUNTS.bg. 
Ние имаме правото по всяко време да променяме списъка с партньори/ стоки/ продукти/ услуги, за които се приемат картите за отстъпка; размера на намаленията и видовете намаления; ограниченията и/или изискванията и/или условията, налагани при ползване на картите за намаление и други. Намаленията и техния вид и размер, включително по отношение на всеки един търговски обект, са динамична величина и се актуализират на Интернет страницата периодично в зависимост от постигнатите договорки между DISCOUNTS.bg и трети лица.  -  ТОВА МОЖЕ И ДА ОТПАДНЕ?
12.    Карта DISCOUNTS.bg може да се използва веднага след разопаковането и. Не се изисква последваща регистрация или други действия.
13.    Независимо от факта, че Ние се стремим да поддържаме винаги актуална информацията на интернет страницата във всеки един момент, то картодържателят се счита за уведомен, че тази информация е предоставена от страна на третите лица и не сме задължени да гарантираме нейната достоверност, пълнота или точност, поради което картодържателят следва да получи потвърждение, съответно информация за намалението и неговия размер и/или вид, както и за приложимостта му чрез обаждане или запитване към конкретното трето лице или в конкретния търговски обект преди ползване или заявяване за ползване на съответната услуга и/или закупуване на съответната стока.
14.    За да получите съответните отстъпки, моля покажете картата на персонала на съответния обект преди да пристъпите към плащане.
15.    Желателно е в заведения за хранене и алкохол да уведомите персонала, че притежавате карта за отстъпки DISCOUNTS.bg още при правене на поръчка, за да могат да реагират преди да ви донесат сметката.
16.    Препоръчително е при резервация в заведение за хранене или място за настаняване да уведомявате персонала, че сте притежател на карта DISCOUNTS.bg
17.    При покупки в онлайн магазините, описани на сайта, уведомете в съответното поле, че сте притежател на карта DISCOUNTS.bg. В полето за процент отстъпка обикновено е описано как точно да получите вашата отстъпка.

III.    Секция Ваучери за намаления
В тази секция DISCOUNTS.bg не продава ваучери, оферти и услуги от свое име.
Екипът на DISCOUNTS.bg не носи отговорност за публикуваната информация, като не гарантираме точността на тази информация.
Всеки линк към външен интернет сайт е с основна цел удобство на потребителя. DISCOUNTS.bg не се ангажира с подкрепа за качествата на предлаганите стоки или услуги в тези сайтове, както и с неговата работа и достъпност.
Всякаква кореспонденция, бизнес и търговски отношения, в това число покупка и доставка на стоки и услуги, както и всякакви други условия или гаранции са единствено предмет на вашите отношения с тези рекламодатели, доставчици и трети страни присъстващи на сайта http://DISCOUNTS.bg.
Вие извършвате всички търговски транзакции на ваш риск като се съгласявате, че DISCOUNTS.bg не са отговорни за каквито и да било загуби, включително материални, произлезли от предоставената информация или линкове на нашия сайт.

IV.    Секция Рекламни Брошури
Цялата информация и визуално изобразяване остават собственост на съответния законен притежател. Предоставянето им в портала е с информационна, справочна и нетърговска цел, като съдържание, графики, формат, дизайн и други материали с авторско право са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на DISCOUNTS.bg или съответното юридическо лице. Ние не гарантираме точността на тази информация, като е възможно да съдържат технически и печатни грешки, както и други неточности. Екипът на DISCOUNTS.bg не носи отговорност за публикуваната информация в рекламните брошури.
Всеки линк към външен интернет сайт е с основна цел удобство на потребителя. DISCOUNTS.bg не се ангажира с подкрепа за качествата на предлаганите стоки или услуги в тези сайтове, както и с достъпността на съответните линкове.
Всякакви взаимоотношения, в това число покупка на стоки и услуги, както и всякакви други условия или гаранции са единствено предмет на вашите отношения с тези рекламодатели, доставчици и трети страни присъстващи на сайта http://DISCOUNTS.bg. 
Вие извършвате всички търговски транзакции на ваш риск като се съгласявате, че DISCOUNTS.bg не са отговорни за каквито и да било загуби, включително материални, произлезли от предоставената информация или линкове на нашия сайт.

Публикуваната информация в промоционалните оферти не представлява подкана за закупуването на публикуваните продукти, а служи единствено като информационна платформа. Поради тази причина не носим отговорност за загуби или щети, които са предизвикани пряко или непряко от използването на информация, публикувана в страницата или от използване на продуктите, предлагани от магазините.
DISCOUNTS.bg се старае да осигурява винаги коректна и актуална информация за публикуваните промоционални оферти, но не гарантира и не носи никаква отговорност относно верността и пълнотата на публикуваната информация.
DISCOUNTS.bg си запазва правото по всяко време да променя съдържанието и количеството на предоставяната информация без предварително да информира за това.
Моля, имайте предвид, по- голямата част от промоционални брошури са обозначени с конкретен период на валидност, а също така  и са придружени с текст „до изчерпване на количествата”.
Моля, имайте предвид че снимките в рекламните брошури и каталози, не винаги са идентични с предлаганите стоки и услуги. Преди закупуване на даден продукт или услуга препоръчваме да се убедите в неговите качества.

V.    Нарушение на авторски права
Ние уважаваме авторските права и чуждата интелектуална собственост. При констатирани нарушения веднага ще предприемем съответните мерки. Ако смятате, че съдържание поместено на страниците на DISCOUNTS.bg нарушава вашите авторски права, моля свържете се с нас.

VI.    Правила за поверителност
DISCOUNTS.bg уважава вашата поверителност и тези правила дават повече информация за нея.

1.Информация - Ползвайки уебсайта може да бъдете помолени да въведете дадена информация. Тя ще бъде ползвана само и единствено за целите, за които ви е поискана и/или в съответствие с тези правила за поверителност.
2. Предоставяне на информация на трети страни - Ние няма да продаваме или предоставяме по какъвто и да е начин информация към независими трети страни без вашето предварително съгласие. Ще имате възможност да посочите (където е приложимо) дали желаете да получавате промоционална и/или маркетингова информация за продукти, услуги и предложения от нас и/или трети страни.
3. Анализ на потребителското поведение - Запазваме си правото да провеждаме статистически анализи на поведението и характеристиките на нашите потребители, за да измерваме активността и интереса към различните части на сайта. Такъв тип информация, както и такава за броя на потребителите, които са видели или посетили съответни рекламни банери, също запазваме като свое право да предоставяме на нашите рекламодатели. Само обобщени данни от тези анализи ще стигат до трети страни. Не носим отговорност за действията и политиките на трети страни, изискали от вас лична информация. Сами трябва да се осведомите за действащите правила за поверителност на съответната страна.
4. Cookies - Трябва да знаете, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично чрез "cookies". "Cookies"са малки текстови файлове, които всеки уебсайт може да използва, за да разпознае повтарящи се потребители. "Cookies" са достъпни само за Интернет-страницата, която е поискала тяхното създаване. Чрез тях, ние можем да наблюдаваме различни видове поведение и да събираме обобщени данни, за да подобряваме уебсайта и да таргетираме по-прецизно рекламите в него. Cookies не се свързват с операционната ви система, не нарушават вашите файлове и  не инсталират какъвто и да е допълнителен софтуер. Ако не желаете те да събират информация за вашите действия, в повечето браузъри има лесна процедура за отказване или приемане на тази функция.
5. Промени в правилата - Запазваме си правото по всяко време да изменим, променим или обновим тези правила за поверителност, като своевременно ще ви информираме за съответните промени.
6. Въпроси - Всички неуредени спорове и въпроси в настоящите условия за ползване и/или декларацията за поверителност се прилагат законовите разпоредби на действащото към момента на възникване на спора законодателство на Република България.