Какво търсиш? Къде?
Здравейте приятели,

Стартирайки DISCOUNTS.bg, ние знаем, че поставяме началото на нов социален проект, който цели повишаване покупателната способност на населението чрез предоставяне на редица намаления. Както обаче нашите партньори от търговската мрежа на драго сърце отделят част от приходите си за Вас под формата на отстъпки, така и ние, за да бъдем солидарни и даващи пример за останалите, искаме да отделим част и за една наистина добра кауза. С пълното съзнание, че сега правим първите си стъпки и приносът ни е малък, обещаваме с всяка по-голяма крачка, с всеки нов приятел лептата ни да нараства!
Взимайки карта DISCOUNTS.bg до 31 декември 2012, независимо от начина на поръчка, Вие участвате в нашата инициатива „Спести и дари”! като ние даряваме от Ваше име 10% от стойността на картата Ви за закупуване на скъпи брайлови пишещи машини за Учениците от СОУ за Деца с увредено зрение „Луи Брайл”, гр. София.

Хората с увредено зрение използват брайловата азбука, за да пишат и четат. Усвоявайки този непонятен за нас език, те отварят един широк прозорец към света. Брайловата пишеща машина е тяхната тетрадка и химикал. Средства, които всички ние сме приемали за даденост в училище...!

В България има две училища за деца с увредено зрение с около 600 ученици, където те получават нужните грижи и обучение. Като малцинство в неравностойно положение те изпитват редица финансови и социални проблеми. Засега срещат подкрепа в лицето на няколко компании, Съюза на Слепите в България и други неправителствени организации, но помощта е недостатъчна на фона на нуждите им. Осъзнават, че в криза, когато всеки българин е в затруднено положение, нямат право да искат нещо от нас, но радостта по лицата им, щом получават нова топка, катерушка, брайлова машина или други помощни технически средства, е несравнима. Те нямат нужда от съжаление, а от разбиране! Те не молят за подаяние, а за помощ. Малка в нашите очи, но огромна за тях!

Един от най–значими български писатели Георги Братанов, който губи зрението си на 33 години, но продължава да твори до края на живота си в поемата „Върхът на дъното” пише:
„Минават сенки.
Тяхното мълчание говори,
че най-удобно е да бъдеш риба днес.
Мълчиш
и плуваш.”
Ние, а предполагаме и Вие, знаем, че сами трябва да си помогнем. Да не бъдем риби, които просто съществуват...

Надяваме се, че с нашата скромна кауза помагаме на малкия свят тук, около нас! Вярваме, че утре ще имаме велик писател, художник, музикант, а защо не и президент от това училище. Тези деца не са различни, те „виждат” света по различен начин и заедно всички се надяваме той да бъде по-добър утре. Звучи наивно, но ние знаем, че това е правилния път!
Имате желание да помогнете още?